E.RadiotelegrafíaNa cafetería da Comunidade de Montes de Candeán pódese contemplar un cadro no que se detalla a historia desta estación radiotelegráfica.En publicacións da época pódese ver como Vigo atópase na rede de estacións de radiotelegrafía.